ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


SOLIN, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
36
Na određeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
9.8.2018.
24.8.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
 UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA
«CVRČAK» SOLIN
raspisuje
 
NATJEČAJ
na određeno vrijeme u razdoblju od 30 mjeseci  vezano za projekt : „ Unaprjeđenje usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja DV CVRČAK na području najmlađeg grada u RH- Grada Solina, te Općina Klis, Muć i Dugopolje financirano iz Europskog socijalnog fonda ( Ministarstvo  za demografiju, obitelj , mlade i socijalnu politku)
 
Uvjeti; Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07, 94/13 ) i Zakona o poticanju zapošljavanja  (NN 57/12,120/12 ,.,16/17).
- . ODGOJITELJ
- 36 ( trideset šest) izvršitelja/ica na određeno vrijeme s pola radnog vremena radi produljenog rada vrtića

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:
životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci).uvjerenje nadležnog Općinskog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ,, dokaz o hrvatskom državljanstvu, potvrda o radno pravnom ststusu/elektronički zapis, dokaz HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba.

prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 danaod dana objave natječaja na adresu; DJEČJI VRTIĆ CVRČAK-SOLIN, Zvonimirova 71,21 210 SOLIN
nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dostavljati preslike traženih dokumenata, jer se originali ne vraćaju natrag.
Obavijest o rezultatima natječaja kandidatima koji su se prijavili bit će dostavljena putem web stranice vrtića www.djecjivrtic-cvrcaksolin.hr
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK - SOLIN
pismena zamolba: DV Cvrčak, Zvonimirova 71, Solin