PRVOSTUPNIK / PRVOSTUPNICA SESTRINSTVA


Radno mjesto


SISAK, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.4.2018.
23.4.2018.
Terenski rad

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
Nije važno
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći
 
          NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jednog prvostupnika-prvostupnice sestrinstva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme ( zamjena za rodiljini dopust ) za područje Siska


Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:
 • završen stručni studija sestrinstva
 • odobrenje za samostalni rad
 • poznavanje rada na računalu
 • položen vozački ispit B kategorije
Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente
( u preslici ):
 • životopis
 • dokument o završenom stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom državnom-stručnom ispitu
 • odobrenje za samostalni rad ( licenca )
 • domovnica
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju
Kandidati/kandidatkinje koji na temelju posebnih propisa ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje rečenog prava. Prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju ostvariti će se u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, utvrđenim ovim natječajem.
Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
 Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
  Kandidati/kandidatkinje koje ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima
 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku na Internet stranicama Doma zdravlja Sisak.
 Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
Prijave se podnose u pisanom obliku do 23. travnja 2018. godine na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SISAK
pismena zamolba: KRALJA TOMISLAVA 1, 44000 SISAK