DOMAĆICA/SPREMAČICA M/Ž


Radno mjesto


GRADAC, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
26.6.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
.domaćica/spremačica – 1 izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme (  zbog potreba procesa rada – dežurstvo ljetnog rada – DV Gradac )

Uvjeti:
  • Prema čl. 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika , te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97 ):

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi (NKV/KV),
2. obavljen sanitarni pregled
3. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
4. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
5. životopis (vlastoručno potpisan).

Natječaj se s danom  13.06.2018. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Gradac , web stranici DV Gradac i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje.   
Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom 26.06.2017. godine
Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ GRADAC , Jadranska 107 a , 21330 Gradac , s naznakom „ Za natječaj – odgojitelj ˝ ili  ˝Za natječaj - domačica“.
Pisane prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku.
 
 

  •  


Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ GRADAC
pismena zamolba: Jadranska 107, 21330 Gradac