DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
4
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2018.
25.7.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 mjeseci
Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos u Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije – mjesto rada: Brodsko-posavska županija, i to:
doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine (m/ž) u Timu 1 (4 izvršitelja) na neodređeno i puno radno vrijeme (uz probni rad od 6 mjeseci)
Uvjeti za radno mjesto:
 • VSS,
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad HLK,
 • radno iskustvo najmanje 5 mjeseci,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje stranog jezika.
Provođenje selekcijskog postupka:
Stručno povjerenstvo će utvrditi listu kandidata prijavljenih na natječaj  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem .
Kandidati koji se prijave na natječaj bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti pisanim pozivom, a koji će biti objavljen na internet stranici  Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije http://zhm-sb.hr/wp/category/natjecaji
Provjera znanja i sposobnosti kandidata  vršit će se usmenim testiranjem.
Uz prijave na natječaj obvezno dostaviti:
 • životopis,
 • preslik domovnice,
 • preslik diplome,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (original, ne stariji od 6 mjeseci),
 • potvrda sadašnjeg poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnome stažu – dokaz radnog iskustva,
 • preslik odobrenja (licence) za samostalan rad HLK,
 • preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu,
 • preslika dokaza o poznavanju stranog  jezika.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom molimo dostaviti  na adresu: Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije, Borovska 7, Slavonski Brod, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. U svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju kandidati su uz prijavu u obvezi  dostaviti dokaze iz čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) od 06.12.2017.g.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403S.
Svi kandidati koji podnesu prijave dužni su u zamolbi navesti ispravan kontakt (broj mobitela i/ili  fiksnog telefona i/ili e-mail adresu) na kojem će biti dostupni.
Svi kandidati koji ne pristupe na testiranje, a o istom su uredno obaviješteni smatrat će se da su odustali od prijave. 
Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru i to putem internet stranice Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije.

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
pismena zamolba: Borovska 7, 35 000 Slavonski Brod