NASTAVNIK/NASTAVNICA NJEMAČKOG JEZIKA


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
19 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
10.10.2017.
18.10.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Sukladno odredbama članka  107.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. 94/13. 152/14.i 7/17.) I.gimnazija Osijek, Županijska 4
 
oglašava
 
N A T J E Č A J
za sljedeća radna mjesta
 
 
 

 
4. Nastavnik njemačkoga jezika
- 1 izvršitelj s nepunim radnim vremenom, 19 sati u nastavi tjedno, na određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice s bolovanja
 
 
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  • životopis
  • preslika diplome
  • preslika rodnoga lista
  • preslika domovnice
  • potvrdu o nekažnjavanju ( ne stariju od 6 mjeseci)
  • dokaz o radnom iskustvu i stažu (elektronički zapis HZMO o radno-pravnom statusu)
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
I.GIMNAZIJA OSIJEK, 31000 OSIJEK, ŽUPANIJSKA 4, s naznakom „za natječaj“.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl.13.st.2.Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 116/03.)
 
 

Poslodavac


I GIMNAZIJA OSIJEK
  • osobni dolazak: ŽUPANIJSKA 4, OSIJEK
  • najava na telefon: 031 200699
  • pismena zamolba: Županijska 4, Osijek