Ukupno zapošljavanje iz evidencije HZZ-a
I. - X. 2017.

170.038

Ukupno prijavljena slobodna radna mjesta
I. - X. 2017.

214.766

Ukupni korisnici mjera APZ
I. - X. 2017.

48.715

Trenutačni broj nezaposlenih
186.109

Trenutačno objavljena slobodna radna mjesta
16.087

Stopa anketne nezaposlenosti (DZS)
IV. - VI. 2017.

11,0%

Stopa anketne nezaposlenosti EU 28 (EUROSTAT)
IV. - VI. 2017.

7,6%

Stopa registrirane nezaposlenosti (DZS)
X. 2017.

11,6%