ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


DRVENIK, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.6.2018.
26.6.2018.

Posloprimac


 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit

- odgojitelj /ica – 1 izvršitelj, rad na određeno puno radno vrijeme ( zbog potreba procesa rada – dežurstvo ljetnog rada – DV Drvenik )

Uvjeti :

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, sukladno članku 24.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ,
  – položen stručni ispit ,
  – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
  Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru ,
  – radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),
2. dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
3. dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik svjedodžbe),
4. dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
5. životopis (vlastoručno potpisan).

Natječaj se s danom  13.06.2018. godine objavljuje na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Gradac , web stranici DV Gradac i oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje.   
Rok za predaju pisanih prijava s kompletnom dokumentacijom je do zaključno s danom 26.06.2017. godine
Pisane prijave u zatvorenim omotnicama podnose se osobno ili preporučeno poštom na adresu: DJEČJI VRTIĆ GRADAC , Jadranska 107 a , 21330 Gradac , s naznakom „ Za natječaj – odgojitelj ˝ ili  ˝Za natječaj - domačica“.
Pisane prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku.

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ GRADAC
pismena zamolba: Jadranska 107, 21330 Gradac