VETERINAR/VETERINARKA


Radno mjesto


NOVSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.2.2017.
28.2.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Kategorija B
2 godine
Briga o zdravstvenom stanju stoke na farmi tovne junadi i farmi muznih krava. Praćenje i usvajanje zakona i propisa iz svoga djelokruga rada.​ Vođenje evidencije migracije stoke unutar RGG-a, vođenje evidencije o zalihama stočne hrane i ljekova, vodi evidenciju potrošnje hrane, te briga o kvaliteti ishrane. Obavljanje administrativnih poslova na ishođenju kartona za životinje (putni listovi), te upise životinja u odgovarajuće zakonom propisane Upisnike.

Korištenje službenog automobila i mobitela
Poslodavac


KORINA PROIZVODNJA D.O.O. POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PROMET