MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ČAKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne

Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2018.
22.5.2018.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

1 godinu
Na temelju članka 23. Statuta Doma zdravlja Vukovar, Sajmište 1, ravnatelj Doma zdravlja raspisuje slijedeći
 
                                                               NATJEČAJ
                      ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO
 
1. Medicinska sestra/tehničar, m/ž - 1 izvršitelj, za rad u ambulantama Čakovci, Mikluševci, Petrovci, Bogdanovci i Vukovar ( zamjena za bolovanje i godišnje odmore) 
                                              

Uvjeti: zdravstveni radnik SSS, zanimanje medicinska sestra/tehničar ili medicinska sestra/tehničar opće njege
- radno iskustvo: najmanje 1 godina u struci,
  za medicinske sestre/tehničare opće njege nije potrebno radno iskustvo
-  odobrenje za samostalan rad od nadležne komore
-  položen stručni ispit, za medicinske sestre/tehničare opće njege nije potreban položen stručni ispit
-  poznavanje rada na računalu 
                                          
Uz pisanu zamolbu, koju je potrebno vlastoručno potpisati, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta :
-  životopis (vlastoručno potpisan)
-  presliku diplome/svjedodžbe,
-  presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
-  presliku odobrenja za samostalan rad od nadležne komore
-  presliku domovnice,
-  potvrdu o stažu iz HZMO ne starije od dana objave ovog oglasa
-  presliku osobne iskaznice
 
Preslika tražene dokumentacije ne mora biti ovjerena, a kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originale dokumenata.
Kandidatom prijavljenim na oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz oglasa.
Nepotpune, nepravovremene i nepotpisane prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu i donošenja rješenja o rasporedu.
 
Natječaj ostaje otvoren 8 dana od 15.05. do 22.05.2018. godine.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se na adresu: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR, SAJMIŠTE 1, s naznakom „ natječaj za medicinsku sestru/tehničara određeno “.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na internet stranicama Doma zdravlja.
Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
pismena zamolba: SAJMIŠTE 1, VUKOVAR