DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE IZ INFEKTOLOGIJE


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.11.2017.
27.11.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 mjeseci
Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2017. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:
 
NATJEČAJ
 
Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
za specijalističko usavršavanje:
 
  1. iz infektologije (jedna specijalizacija)
 
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz probni rok od šest mjeseci za specijalističko usavršavanje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti:
  1. završen medicinski fakultet, stupanj stručnosti VII/1,
  2. položen stručni ispit
  3. odobrenje za samostalan rad
  4. aktivno znanje jednog stranog jezika
     
    Prijavi je potrebno priložiti:
1. zamolbu
2. životopis
3. domovnicu (preslika)
4. diplomu (preslika)
5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika)
6. odobrenje za samostalan rad (preslika)
7. preslik prijepisa položenih ispita na studiju
8. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
9. preslik nagrada za vrijeme studija
10. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija
11. popis objavljenih radova i kopije radova
12. dokaz o aktivnom znanju jednog ili više stranih jezika (preslika)
13. preslik potvrde o radnom iskustvu
14. preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
15. preslik rezultata psihološkog testiranja
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se  Općoj bolnici »Dr. Tomislav Bardek«, 48 000 Koprivnica, Željka Selingera 1, poštom ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom »Natječaj za specijalizaciju« u roku od 15 dana od objave natječaja u dnevnim novinama „24 sata“.
 
O terminima razgovora s Povjerenstvom, vremenu razgovora te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).
 
Odluka o izboru specijalizanta objavljuje se na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s Povjerenstvom.
Nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz prijave.
 
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
 
 
Opća bolnica »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica.
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK KOPRIVNICA
pismena zamolba: Željka Selingera 1, 48000 Koprivnica