NASTAVNIK/NASTAVNICA ENGLESKOG JEZIKA


Radno mjesto


VUKOVAR, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
19 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.3.2018.
20.3.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine», br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94./13., 152/14., 7/17.), ravnatelj škole donosi odluku o objavi
 
NATJEČAJA
za popunu radnih mjesta

 
1. nastavnik/ca engleskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 19 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena,
uvjeti: VSS, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjoj školi,

2. nastavnik/ca engleskog jezika, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), 13 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena,
uvjeti: VSS, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjoj školi,
 
3. nastavnik/ca glazbene umjetnosti, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 8 sati nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena, u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu,
uvjeti: VSS, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjoj školi, te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.
 
4.  nastavnik/ca tjelesne i zdravstvene kulture, 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme ( zamjena), 4 sata nastave tjedno s pripadajućom količinom ukupnog radnog vremena
uvjeti: VSS, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te    Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju u srednjoj školi.
 
Na natječaj potrebno je priložiti:
- prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
- životopis,
- diplomu (preslika),
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje o nekažnjavanju (preslika, ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariji od mjesec dana)
 
Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
  
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja, na adresu škole GIMNAZIJA VUKOVAR, ŠAMAC 2, 32000 VUKOVAR,  s naznakom „za natječaj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice škole.

Poslodavac


GIMNAZIJA VUKOVAR
pismena zamolba: ŠAMAC 2, VUKOVAR