REFERENT/REFERENTICA ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE, POSLOVE PISARNICE I ARHIVIRANJA


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
13.3.2018.
21.3.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Opis poslova: poslovi prijama akata, upisivanje akata u propisane očevidnike i vođenje propisanih očevidnika o aktima i uredskom poslovanju. Poslovi arhiviranja, poslovi pisanja i prijepisa vezanih uz uredsko poslovanje, vođenje evidencije prisutnosti na radu, poslovi evidencije računa u drugih poslova vezanih za praćenje knjigovodstveno-računovodstvenih poslova, vođenje evidencije putnih naloga i izrađenih pečata, poslovi za potrebe ravnateljice u svezi prijema stranaka i telefonskih poruka kao i potrebne administrativne poslove za potrebe upravnog vijeća.
Radno iskustvo: bez radnog iskustva - nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.

Poslodavac


Zavod za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije
pismena zamolba: 32100 VINKOVCI, GLAGOLJAŠKA 27