NASTAVNIK/CA PRAKTIČNE NASTAVE U ZANIMANJIMA IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE


Radno mjesto


KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Djelomično
14.11.2017.
21.11.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Temeljem članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj  i  srednjoj  školi  (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11., 16/12., 86/12., 94/13. ,152/14. i 7/17.) TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA, Kutina raspisuje

 
                                                       N A T J E Č A J
 
NASTAVNIK  PRAKTIČNE NASTAVE U ZANIMANJIMA  IZ  PODRUČJA  ELEKTROTEHNIKE (m/ž)   
    -  1 izvršitelj,  neodređeno,  puno radno vrijeme
  
Uvjeti:  sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi  i  pedagoško-psihološkom  obrazovanju  nastavnika  u srednjem školstvu
           
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o istome.
 
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova  na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu odnosno dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela iz čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) .
 
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu mogu biti preslike. Nakon odabira kandidata izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju prije zaključivanja ugovora o radu.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od  osam (8) dana od dana objave
natječaja na adresu :

TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA
44 320 Kutina, Hrvatskih branitelja 6

s naznakom „za natječaj“
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
                                                  (14.11. 2017.  –  21. 11. 2017.)
 

Poslodavac


TEHNIČKA ŠKOLA KUTINA
pismena zamolba: Hrvatskih branitelja 6, 44320 Kutina