NASTAVNIK/NASTAVNICA HRVATSKOG JEZIKA


Radno mjesto


ILOK, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
6 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
15.5.2018.
22.5.2018.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17.) Srednja škola Ilok raspisuje
 
NATJEČAJ  
za popunu sljedećeg radnog mjesta

  
1. Nastavnik hrvatskog jezika


- 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme (6 sati nastave tjedno)
  
Ostali uvjeti:
- Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 01/96. i 80/99.).
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
 
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
-  rodni list,
-  potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave treba dostaviti u roku od 8 dana od dana objave na adresu:
Srednja škola Ilok, 32236 Ilok, Matije Gupca 168, uz naznaku „Za natječaj“. Za prijavu na natječaj dostavljaju se preslici tražene dokumentacije (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike dokumenata). Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Obavijest o izboru po natječaju biti će objavljena na mrežnoj stranici Škole.
Natječaj vrijedi od 15.5.2018. do 22.5.2018.

Poslodavac


SREDNJA ŠKOLA ILOK
pismena zamolba: MATIJE GUPCA 168, ILOK