RAVNATELJ/RAVNATELJICA


Radno mjesto


KOPAČEVO, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
18.10.2017.

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

5 godina
JAVNI NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"

Uvjeti:
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
  • životopis,
  • preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o radnom iskustvu u struci,
  • elektronički zapis ili preslika potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • preslika domovnice
  • plan i program rada Ustanove za mandatno razdoblje,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Ravnatelja Ustanove imenuje ministar Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske na razdoblje od 4 godine. Natječaj je objavljen i u Glasu Slavonije te web stranici i oglasnoj ploči Ustanove.
Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o izboru ravnatelja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti na adresu Javne ustanove "Park prirode Kopački rit", s naznakom "Javni natječaj za ravnatelja"

Poslodavac


JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE KOPAČKI RIT
pismena zamolba: Mali Sakadaš 1, Kopačevo, 31327 Bilje