RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - PROJEKT "ZAŽELI"


Radno mjesto


ŽUPANJA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
50
Na određeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
6.12.2017.
22.12.2017.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
KLASA:   100-01/17-01/02
URBROJ: 2212/01-02-17-15
Županja, 06. prosinca 2017. godine

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena Grad Županja“, Klasa: 910-04/17-07/10, Urbori: 524-06-02-01/2-17-27 od 30. listopada 2017. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0001-Program zapošljavanja žena Grad Županja, Klasa: 910-04/17-07/28, Urbroj: 524-06-03-01/2-17-01 od 01. prosinca 2017. godine, te članka 45. Statuta Grada Županja (Službeni vjesnik Grada Županja broj.4/09), gradonačelnik Grada Županja,  raspisuje
O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
„Zaželi-Programu zapošljavanja žena Grad Županja „
RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU
 
 Grad Županja, Josipa Jurja Strossmayera 1, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u projektu „Zaželi-Program zapošljavanja žena Grad Županja „.
 
Trajanje radnog odnosa: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.
Broj radnika koji se traži: 50 radnica.
Mjesto rada: Županja
Opis poslova:
- dostava namirnica
- održavanje čistoće stambenog prostora
- pranje i glačanje rublja,
- ostale usluge u kući i okućnici
- pomoć pri oblačenju i svlačenju
- briga o higijeni i osobnom izgledu
- pomoć u socijalnoj integraciji
- posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava 
  pomagala i sl.)
- pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
- pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
- i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.
 
Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. veljače 2018. godine do 31. 01. 2020. godine.
 
Uvjeti za mogućnost rada su:
 • nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,
 • nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a
   
  Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
   
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o završenoj školi
 • Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje za gerentodomaćicu ili njegovateljicu može se dobiti u Gradskoj službi Grada Županja, Strossmayerova 1, soba broj 12, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama Grada Županja: www.zupanja.hr.
Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima „Pomoć u zajednici“ podnose se u Gradu Županja, Gradska služba, Josipa Jurja Strossmayera 1, soba broj 12., zaključno s danom 21. prosinca 2017. godine, s naznakom „Prijava na oglas za „Zaželi-Program zapošljavanja žena Grad Županja „.“.
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.
                Odabrane kandidatkinje, prije početka rada, obvezne su pohađat i zavrišti Program osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba ili  za gerontodomaćicu

Poslodavac


GRAD ŽUPANJA
pismena zamolba: J.J.STROSSMAYERA 1, 32270 ŽUPANJA