DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
10
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
16.2.2017.
16.3.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Urbroj: 1159-1/2016 od 29. VIII. 2016. (3492)

Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Zavodu za hitnu medicinu Vukovarsko-
-srijemske županije:

– doktor medicine (m/ž) – 10 izvršitelja na neodređeno vrijeme, mjesto rada: Vukovarsko-srijemska županija.

Uvjeti:

– VSS završen medicinski fakultet,

– položen stručni ispit.

Uz prijave na natječaj obavezno dostaviti:

– životopis

– preslik osobne iskaznice

– preslik domovnice

– preslik diplome

– elektronički zapis (ili potvrda) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne stariji od objave natječaja

– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu

– potvrdu nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, ili do popunjavanja svih radnih mjesta, u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na urudžbeni, na adresu: Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije, Kralja Zvonimira 53, 32100 Vinkovci, s naznakom: »Natječaj doktor medicine na neodređeno vrijeme – 10 izvršitelja«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu.

Natječaj je otvoren od objave u Narodnim novinama i traje do popunjavanja radnih mjesta.

Zavod za hitnu medicinu
Vukovarsko-srijemske županijePoslodavac


Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije
pismena zamolba: 32100 VINKOVCI, KRALJA ZVONIMIRA 53