STRUČNI/A SURADNIK/CA - REERENT/ICA UPRAVNE STRUKE


Radno mjesto


ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.

Posloprimac


  • Srednja škola 4 godine
  • Viša ili prvostupanjska

Opis poslova:
- priprema sjednica i materijala za Gradsko vijeće, stručni kolegij gradonačelnika, odbore, tehničko praćenje rada sjedica
- sudjelovanje u izradi pročišćenih tekstova Odluka Gradskog vijeća
- pisanje zapisnika, izrada dopisa, vođenje raznih evidencija, pisanje poziva izvješća,
- vođenje evidencija godišnjih odmora službenika, kadrovskih evidencija, dosjea službenika
- organizacija sastanaka
- zaprimanje pošte
- arhiviranje i urudžbiranje predmeta....

Uvjeti:
- srednja stručna sprema ili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij upravnog smjera
(upravni referent, prvostupnik javne uprave)
- uvjeti za uključivanje u mjeru Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Kandidati trebaju uz zamolbu priložiti:
- kratki životopis
- presliku osobne iskaznice
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili svjedodžbe)
- elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak odnosno nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz čl. 15 ZSNLPS – ne starije od 6 mjeseci
 

Poslodavac


GRAD ČAKOVEC
pismena zamolba: Čakovec, Kralja Tomislava 15