Ukupno zapošljavanje iz evidencije HZZ-a
I. - VII. 2017.

132.608

Ukupno prijavljena slobodna radna mjesta
I. - VII. 2017.

158.119

Ukupni korisnici mjera APZ
I. - VII. 2017.

42.698

Trenutačni broj nezaposlenih
170.770

Trenutačno objavljena slobodna radna mjesta
12.720

Stopa anketne nezaposlenosti (DZS)
I. - III. 2017.

14,1%

Stopa anketne nezaposlenosti EU 28 (EUROSTAT)
I. - III. 2017.

8,3%

Stopa registrirane nezaposlenosti (DZS)
VI. 2017.

10,8%