UČITELJ/UČITELJICA POVIJESTI


Radno mjesto


KOPRIVNICA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2017.
14.12.2017.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12, 120/12) i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) ravnateljica Osnovne škole „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica dana 6.12.2017. godine raspisuje
 
NATJEČAJ
ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD
BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

UČITELJ/ICE POVIJESTI
- 1 izvršitelj m/ž, pripravnik, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme 12 mjeseci


Natječaj se raspisuje u okviru Paketa mjera za mlade „Mladi i kreativni“ – Mjera „Rad i staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, trajanje do 12 mjeseci.
Na ovaj natječaj mogu se javiti osobe koje nemaju više od 12 mjeseci evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.
 
UVJETI: prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13, 152/14, 7/17) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01) i drugim propisima.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti (preslike):

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu (domovnica),
  • dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme (diploma),
  • uvjerenje nadležnog sudada se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka   za zasnivanje radnog odnosa (članak  106. stavak 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), ne starije od 6 mjeseci,
  • preslika dokaza o nezaposlenosti iz evidencije HZZ-a i HZMO-a.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta molimo dostaviti na adresu škole: OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Školska 5 uz napomenu: ZA NATJEČAJ - Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – navesti radno mjesto za koje se osposobljava.

Za osobu koja bude izabrana Škola će podnijeti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Po završetku postupka prijema i odobrenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa temeljem ovog natječaja, svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice škole www.osang-kc.hr.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Škole i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči ustanove.

Rok za prijavu kandidata je od 6. - 14.12.2017.godine.

 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI
pismena zamolba: Školska 5, Koprivnica