DOCENT / DOCENTICA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENE ZNANOSTI, POLJE KINEZIOLOGIJA, GRANA KINEZIOLOGIJA SPORTA I GRANA SISTEMATSKA KINEZIOLOGIJA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
27.4.2018.
27.5.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
SVEUČILIŠTE U SPLITU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
SPLIT
TESLINA 6. 
Raspisuje                                                      
N A T J E Č A J 
za izbor nastavnika (M/Ž)
 
 • u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvene znanosti, polje kineziologija, grana kineziologija sporta i grana sistematska kineziologija ( 1 izvršitelj)
   Uvjeti:
  visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09,63/11, 94/13, 139/13, 137/17).
   Pristupnici uz prijavu prilažu:  životopis s osvrtom na Uvjete Rektorskog zbora (NN 106/06, odnosno NN 122/17)  i dodatne uvjete Kineziološkog fakulteta u Splitu, preslik
  odgovarajuće diplome, preslik domovnice, popis znanstvenih i stručnih radova i radove, dokaz o državljanstvu.
  Pristupnici strani državljani trebaju priložiti potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika. Pristupnici trebaju svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i u digitalnom obliku.
   Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati.
  Prijave se dostavljaju u roku od 30  dana od objave Natječaja u Narodnim Novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet, Teslina 6. 21 000 Split. 
  O rezultatu Natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.


Poslodavac


Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
pismena zamolba: TESLINA 6, 21000 SPLIT