UČITELJ/UČITELJICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE


Radno mjesto


KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
12 sata tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2017.
19.10.2017.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 7, 48214 Sveti Ivan Žabno raspisuje
 
NATJEČAJ
za radna mjesta

Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture (m/ž) – 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme u MŠ, 12 sati ukupnog tjednoga radnog vremena, do povratka radnice na rad 
 
Opći i posebni uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).
 
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
 
  • životopis
  • dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (preslika)
  • domovnicu (preslika)
  • potvrdu o nekažnjavanju, ne stariju od 6 mjeseci (preslika)
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava: 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta dostaviti na adresu: Osnovna škola „Grigor Vitez“ Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 7, 48214 Sveti Ivan Žabno.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Škole.
 
Natječaj je objavljen 11.10.2017. godine (srijeda) na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ispostava Križevci te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'GRIGOR VITEZ'
pismena zamolba: TRG KARLA LUKAŠA 7, 48214 SVETI IVAN ŽABNO