ODGOJITELJ/ICA


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
4.12.2018.
12.12.2018.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
  1. ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme (stručno osposobljavanje za rad) – 1 izvršitelj/ica
 
Uvjeti: 
VŠS – odgojitelj/ica djece predškolske dobi/stručni prvostupnik/ica predškolskog odgoja
  • zdravstvena sposobnost
    Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi -  preslik,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupaka (ne starije od 6 mjeseci) sukladno članku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13),
  • kratak životopis,
  • potvrda HZMO o radnom stažu,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić Cvrčak Virovitica, Pejačevićeva 1, 33000 Virovitica.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti prijavitelji nisu dužni priložiti uz prijavu na natječaj već ga je izabrani kandidat  dužan ishoditi po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o stručnom osposobljavanju za rad.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijavitelji će se obavijestiiti o izboru u roku 15 dana od zaključenja natječaja.

Trošak prijevoza za polaznike stručnog osposobljavanja snosi poslodavac.
Nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se obrazovala.
 

Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK VIROVITICA
pismena zamolba: Pejačevićeva 1, 33000 Virovitica