ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


KUTINA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
3
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.1.2019.
22.1.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
             Na temelju članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97., 107/07. i 94/13), članka 55. Statuta  Dječjeg vrtića Kutina i Odluke  Upravnog vijeća od dana 09.01.2019. ravnateljica raspisuje   
                                                                NATJEČAJ

     po objavi javnog poziva za dostavu prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
 
         Dječji vrtić Kutina iskazuje potrebu za korištenje mjera «Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa» putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radno mjesto ODGOJITELJA  3  izvršitelja (m/ž)  na rok od 12 mjeseci u punom radnom vremenu 
                 
Uvjeti:
 - odgovarajuća stručna sprema (stručni prvostupnik predškolskog odgoja)
 - bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovao/la  
 Uz prijavu kandidati su dužni priložiti u preslici sljedeće dokumente:
  • dokaz o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
  • elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko  osiguranje) 
  • životopis
Rok prijave je 8 dana od dana objave natječaja (od 10.01. do 22.01.2019.)
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
           
 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Dječji vrtić Kutina, 44320 K U T I N A, Augusta Cesarca 4a s naznakom: «stručno osposobljavanje za rad - odgojitelj»
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Za kandidate koji budu izabrani, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijet će se zahtjev za sufinanciranje programa stručnog usavršavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Javni poziv se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Vrtića.

Poslodavac


'DJEČJI VRTIĆ KUTINA'
pismena zamolba: Augusta Cesarca 4a, 44320 Kutina