ADMINISTRATOR / ADMINISTRATORICA PROJEKTA „STAVLJANJE U FUNKCIJU NOVOIZGRAĐENE NASTAMBE ZA POKUSNE ŽIVOTINJE NA SVEUČILIŠTU U SPLITU“ OZNAKE PROJEKTA


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.12.2018.
17.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • internet

2 godine
 SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto 
Administrator projekta „Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu“ oznake projekta KK.01.1.1.02.0026., 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, do kraja provedbe projekta 
Uvjeti:
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, odnosno sveučilišni dodiplomski studij iz područja tehničkih znanosti (VSS) sukladno ranijim propisima,
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja,
 • iskustvo u radu na međunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja financiranim iz fondova i programa EU-a,
 • poznavanje metodologije prijave i provedbe EU projekata i ostalih projekata u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
 • znanje engleskog jezika,
 • znanje rada na računalu (posebno MSoffice paketa).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:
 • životopis,
 • presliku domovnice i osobne iskaznice,
 • presliku diplome,
 • dokaz o posjedovanju najmanje (preslika radne knjižice ili druga odgovarajuća potvrda),
 • dokaz o posjedovanju radnog iskustva u radu na međunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja financiranim iz fondova i programa Europske unije (presliku uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
 • dokaz o poznavanju uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
 • dokaz o znanju engleskog jezika (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde),
 • dokaz o znanju rada na računalu (presliku indeksa, svjedodžbe srednje škole, uvjerenja ili odgovarajuće potvrde).
Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju.
U slučaju provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište u Splitu može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Pravo podnošenja prijave na natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Osobe prijavljene na natječaj a koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su se u prijavi pozvati na to pravo, te priložiti relevantne dokaze.
Prijave se predaju u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Sveučilište u Splitu, Poljička cesta 35, 21000 Split, s naznakom: « Administrator projekta „Stavljanje u funkciju novoizgrađene nastambe za pokusne životinje na Sveučilištu u Splitu“ ».
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru. 

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU
pismena zamolba: POLJIČKA CESTA 35, 21000 SPLIT