Pronađeno oglasa: 158 za pojam DOKTOR

rezultata po stranici:
  sortiranje:
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIST / SPECIJALISTICA PEDIJATRIJE
Mjesto rada: LEPOGLAVA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 28.10.2020.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE - SPECIJALIST / SPECIJALISTICA PEDIJATRIJE
Mjesto rada: LUDBREG
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 28.10.2020.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST / SPECIJALISTICA GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE
Mjesto rada: IVANEC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 28.10.2020.
DOKTOR / DOKTORICA STOMATOLOGIJE
Mjesto rada: ZADAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZA ORTODONCIJU I STOMATOLOŠKU PROTETIKU NIKA
Rok za prijavu: 1.10.2020.
NASTAVNIK / CA STRUKOVNO-TEORIJSKIH PREDMETA IZ PODRUČJA MEDICINE
Mjesto rada: OSIJEK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK
Rok za prijavu: 5.10.2020.
POSLIJEDOKTORAND / ICA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO, ZNANSTVENOG POLJA JAVNO ZDRAVSTVO I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Mjesto rada: OSIJEK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
UGOVORNI DOKTOR / UGOVORNA DOKTORICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: STARIGRAD
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 2.10.2020.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE
Mjesto rada: ČAKOVEC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Dom zdravlja Čakovec
Rok za prijavu: 5.10.2020.
DOKTOR / DOKTORICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE
Mjesto rada: OSIJEK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Rok za prijavu: 3.10.2020.
DOKTOR / DOKTORICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE
Mjesto rada: ČRNKOVCI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Rok za prijavu: 3.10.2020.
DOKTOR / DOKTORICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE
Mjesto rada: OSIJEK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Rok za prijavu: 3.10.2020.
DOKTOR / DOKTORICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: BILJE
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije
Rok za prijavu: 3.10.2020.
DOKTOR / DOKTORICA / DOKTORICA MEDICINE SPECIJALIST GINEKOLOGIJE
Mjesto rada: TROGIR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 2.10.2020.
PREDSTOJNIK / PREDSTOJNICA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU
Mjesto rada: OSIJEK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Rok za prijavu: 3.10.2020.
PROČELNIK / PROČELNICA ZAVODA ZA DJEČJU ADOLESCENTNU PSIHIJATRIJU
Mjesto rada: OSIJEK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Rok za prijavu: 3.10.2020.
DOCENT / DOCENTICA, U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA GENETIKA, GENOMIKA I PROTEOMIKA ČOVJEKA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
IZVANREDNI PROFESOR / PROFESORICA, U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
DOCENT / DOCENTICA, U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA PEDIJATRIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
DOCENT / DOCENTICA, U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA PEDIJATRIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
REDOVITI PROFESOR / PROFESORICA, U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA CITOLOGIJA, HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
DOCENT / DOCENTICA, U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA OFTALMOLOGIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
DOCENT / DOCENTICA, U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA RADIOLOGIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
DOCENT / DOCENTICA, U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE KLINIČKE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA KIRURGIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
DOCENT / DOCENTICA, U PODRUČJU BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, POLJE TEMELJNE MEDICINSKE ZNANOSTI, GRANA FARMAKOLOGIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.
DOCENT / DOCENTICA, U PODRUČJU PRIRODNIH ZNANOSTI, POLJE KEMIJA, GRANA BIOKEMIJA I MEDICINSKA KEMIJA
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: SVEUČILIŠTE U SPLITU
Rok za prijavu: 25.10.2020.