DOKTOR/DOKTORICA DENTALNE MEDICINE


Radno mjesto


NOVALJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
19.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
1 godinu
 
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme
Radno mjesto: doktor dentalne medicine u odjelu dentalne zdravstvene zaštite – 1 izvršitelj
Uvjeti: - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij na medicinskom   fakultetu – dentalna medicina,
            - položen stručni ispit,
            - odobrenje za samostalan rad od nadležne komore,
            - najmanje jedna godina radnog iskustva u struci.
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:
1. Životopis
2. Domovnicu
3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
4. Potvrdu o radnom stažu
5. Odobrenje za samostalan rad
6. Liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti
7. Potvrdu o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Novalja, Špital 1, 53291 Novalja s naznakom: „Za javni natječaj – prijem u radni odnos“ poštom preporučeno ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik.
Kandidati koji dostave potpune i pravovremene prijave bit će pozvani na razgovor prije odluke o odabiru. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA NOVALJA
  • osobni dolazak: DOM ZDRAVLJA NOVALJA, ŠPITAL 1, 53291 NOVALJA S NA
  • pismena zamolba: Dom zdravlja Novalja, Špital 1, 53291 Novalja s na