VODITELJ/VODITELJICA SLUŽBE NABAVE, UGOVARANJA, PLANA I ANALIZE TE SKLADIŠNOG POSLOVANJA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2019.
18.7.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
3 godine
Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), Dom zdravlja Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, Borovska 7, raspisuje  N A T J E Č A J  za prijem u radni odnos
 
I     Voditelj službe nabave , ugovaranja, plana i analize te skladišnog poslovanja  (VSS)  - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme za rad u Službi javne nabave i ugovaranja, skladišnog poslovanja te plana i analize 
                                       
II    Uvjeti VSS – ekonomskog ili pravnog smjera
      poznavanje rada na računalu
      certifikat iz područja javne nabave
      3 godine radnog iskustva u struci
                         
III   Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa i kratki životopis, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i to:
  •       preslik diplome o završenom studiju  
  •       preslik certifikata iz područja javne nabave
  •       dokaz o radnom iskustvu
  •       preslik domovnice
 
IV   Prijave za natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.
 
V    Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: http://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
VI    Prijave s potrebnom dokumentacijom, odnosno dokazima podnose se na adresu:
       DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD
       BOROVSKA 7
       35000 SLAVONSKI BROD
       u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.
 
VII   Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
VIII  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana zaključivanja natječaja.
 
IX     Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati potpunu  opću/radnu zdravstvenu  sposobnost.
 
X      Za svako radno mjesto Dom zdravlja može kao uvjet za prijem u radni odnos zahtijevati provjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti kandidata putem prethodne provjere njegovih sposobnosti.
 
XI     Dom zdravlja Slavonski Brod pridržava pravo ne izabrati kandidata po ovom natječaju, bez obrazloženja, kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD
  • pismena zamolba: Borovska 7, 35 000 Slavonski Brod