UČITELJ/ICA GEOGRAFIJE


Radno mjesto


KAŠTEL NOVI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
12 sata tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
6.12.2018.
14.12.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
OŠ Bijaći,  Kaštel Novi, Vodovodna ulica 2,   21217 Kaštel Štafilić
temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi raspisuje
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa
 
-                                            
-
                                                                                             
 - učitelj/ica geografije (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na nepuno (ukupno 12 sati tjedno)
                                                  određeno radno vrijeme do povratka odsutne radnice
                                                                 
Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96. i 56/01.)  i Pravilniku o radu  OŠ Bijaći.
Obavezan je probni rad.
 
Molbi priložiti: životopis, domovnicu, diplomu, elektronski ispis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci) prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se prilikom prijave pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti.
Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama hrvatskih branitelja:
 
 https:/gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-prizaposljavanju/403
 
Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08. i 69/17.), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijave i dokaze o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od 8 dana od dana objave na adresu:
Osnovna škola Bijaći, Kaštel Novi, Vodovodna ulica 2, 21217 Kaštel Štafilić.
 
Nepotpuna i nepravodobno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati, niti će  podnositelji prijava  biti pozvani da dopune dokumentaciju.
 
 
 
 
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA BIJAĆI
pismena zamolba: KAŠTEL NOVI, VODOVODNA ULICA 2