RADNIK/CA U ODRŽAVANJU


Radno mjesto


GRADIŠTE, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; javni radovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
28.7.2020.
7.8.2020.

Posloprimac


 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
         REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
              OPĆINA GRADIŠTE
           OPĆINSKI NAČELNIK
 
Klasa: 112-03/20-01/02
Urbroj: 2212/06-04-20-1
U Gradištu, 28. 07. 2020.
 
Na temelju članka 10.  Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 i 98/19 – pročišćeni tekst), članka 45. Statuta općine Gradište ("Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije, br. 12/09.,  3/13. i 5/18.),  Odluke o provođenju Programa javnih radova za 2020.g.  objavljujem;
 
 
J A V N I   P O Z I V
za zapošljavanje u javnim radovima Općine Gradište
 
Za radno mjesto: radnik/ca u održavanju
 
Natječaj je otvoren od 27.07.-07.08.2020. godine.
Radni odnos će trajati 6 mjeseci, odnosno od 20.08.-19.02.2020. godine.
 
Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00 –14,00 sati u prostorije Općine Gradište, Trg hrvatskih velikana 5, s naznakom «za natječaj-javni radovi“.
Uz zamolbu ispuniti PRIJAVNI OBRAZAC koji se može dobiti u prostorijama Općine Gradište.
U radni odnos će biti primljene 4 osobe iz Gradišta, po slijedećim kriterijima.
 
NAPOMENA:  Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.
 
KRITERIJI /SKUPINE ZA JAVNE RADOVE:
 
1. skupina: osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­;
 • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
   
 • osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
 • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.
   
   2. skupina:   korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih,
   
 
3. skupina:
 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
 • mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci..
 
Natjecatelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:
 
1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
2. Preslika osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja ) 
4. Presliku dokaza o završenoj školi
5. Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja )  
6. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    - Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja : Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,
- Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu
- Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
- Roditelji udovci : rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika
- Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece
- Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu, 
te druga  odgovarajuća dokumentacija ( potvrde/uvjerenja ).


 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati će o ishodu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
 
 
 
 
 
                                                                       Načelnik općine Gradište:
                                                                                                                            Srećko Papac
 

Poslodavac


OPĆINA GRADIŠTE
 • pismena zamolba: 32273 Gradište, Trg Hrvatskih velikana 5