UČITELJ/ UČITELJICA KLAVIRA


Radno mjesto


SINJ, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.10.2018.
17.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
  1. učitelj/ica klavira na određeno, puno radno vrijeme, mjesto rada Sinj
 
Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN br. 47/96, 56/01).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijavi priložiti sljedeću dokumentaciju:
životopis, domovnica, diploma, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Dostaviti na adresu: Osnovna glazbena škola Jakova Gotovca Sinj, Alkarsko trkalište 11/A,
21 230 Sinj, s naznakom „ za natječaj“.
Kandidati koji se javljaju na natječaj i pozivaju se na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužni su dostaviti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti  osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
 
 

Poslodavac


OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA JAKOVA GOTOVCA SINJ
pismena zamolba: ALKARSKO TRKALIŠTE 11/A, 21230 SINJ