UČITELJ / UČITELJICA FIZIKE


Radno mjesto


KOMIŽA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
10 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
5.11.2018.
13.11.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Opis posla:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, 
Osnovna Škola „Komiža“  raspisuje
NATJEČAJ  za  radno mjesto:
Učitelj fizike, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno 
Izvršitelja/izvršiteljica -  1 
Uvjeti:
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08;  86/09, 92/10; 105/10; 90/11; 16/12; 86/12; 94/13; 152/14; 7/17; 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu («Narodne novine», br. 47/96.). 
Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu i potvrdu o nekažnjavanju. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ Komiža. Prijave s potrebnom dokumentacijom (originale je potrebno dostaviti samo pri zapošljavanju) dostaviti na adresu OŠ Komiža, Školska ulica 11, 21485 Komiža s naznakom „Za natječaj“ 
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati. 
Natječaj traje od  1.10.   do  10.10. 2018.
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403


Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA 'KOMIŽA'