AUTOMEHANIČAR/AUTOMEHANIČARKA


Radno mjesto


IVANEC, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
20.3.2020.
31.3.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


automehaničar
Srednja škola 4 godine
Kategorija B
2 godine
Opis posla: automehaničar/automehaničarka
- organizira i obavlja poslove na utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na vozilima,
- obavlja poslove na održavanju vozila, strojeva i opreme (kontejneri),
- obavlja rutinski pregled motora, mehanizma koćenja, podsustava za paljenje, razinu ulja u motoru,
- obavlja kontrolu održavanja vozila/strojeva od strane vozača/strojara (m/ž).

Uvjeti: završena srednja škola za automehaničara/automehaničarku.

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme - upražnjeni poslovi uz probni rad od 3 mjeseca.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine, 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
 
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Uz molbu je potrebno priložiti vlastoručno potpisan životopis.

Poslodavac


IVKOM dioničko društvo, za komunalne poslove
  • osobni dolazak: VLADIMIRA NAZORA 96B, 42240 IVANEC
  • pismena zamolba: Vladimira Nazora 96b, 42240 IVANEC
  • e-mailom: ivkom@ivkom.hr