SPREMAČICA/ SPREMAČ


Radno mjesto


LOVRAN, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
7
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
18.9.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Završena osnovna škola
1 godinu
OPIS POSLA: Čišćenje i održavanje prostorija Klinike.
Probni rad 1 mjesec.
 
Na temelju čl. 24. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“, br. 128/17 i 47/18) i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/19-03/356, urbroj: 534-03-2-1/4-19-4 od 27.8.2019.g., objavljujem
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos
 
Spremačica – 7 izvršitelja na neodređeno, puno radno vrijeme
Uvjeti:
-  završena osnovna škola
- 1 (jedna) godine radnog iskustva
Probni rad 1 mjesec
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti:
– zamolbu
– životopis
– preslik svjedodžbe
– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– preslik domovnice ili osobne iskaznice.
Rok za podnošenje prijava i dokaza o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“
Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
Klinika za ortopediju Lovran, Šetalište maršla Tita 1, 51415 Lovran, s napomenom:
 „ Zamolba za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - ne otvarati “.
O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici Klinike za ortopediju Lovran:  http://www.orto-lovran.hr/
Pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („NN“, br. 82/08 i 69/17).
II. Natječaj će se objaviti u „ Narodnim novinama „ pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici Klinike za ortopediju Lovran
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.           

Poslodavac


KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN
  • osobni dolazak: KADROVSKA SLUŽBA KLINIKE ZA ORTOPEDIJU
  • pismena zamolba: M. Tita 1, Lovran