MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


SLUNJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
2
 • Na određeno; zamjena
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
20.6.2019.
Terenski rad
Da

Posloprimac


medicinska sestra/medicinski tehničar
Srednja škola 4 godine
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • word
 • internet

Kategorija B
1 godinu

 
 
N A T J E Č A J
 
za popunu radnog mjesta dvije medicinske sestre / medicinskog tehničara na određeno vrijeme poradi zamjene za vrijeme korištenja godišnjih odmora u Službi primarne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Slunj, Plitvička 18 a u očekivanom trajanju do 6 mjeseci.
 
 Uvjeti:
 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 5 godina
 • SSS medicinska sestra/tehničar u trajanju od 4 godine
 • položen stručni ispit
 • odobrenje nadležne komore za samostalan rad
 • najmanje godinu dana radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 • vozačka dozvola „B“ kategorije
   
  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti :
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslike domovnice),
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (presliku),
 • odobrenje za samostalan rad ( presliku licence),
 • elektronički zapis HZMO-a o radno-pravnom statusu,
 • presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (izvornik)
 
Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objave u Narodnim novinama.
Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu : Dom zdravlja Slunj, Slunj, Plitvička 18 a,  uz naznaku „PONUDA NA NATJEČAJ – med. sestra/med. tehničar - zamjena“.
 
Na temelju članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i  imaju prednosti u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.
 
Dodatne informacije moguće dobiti na telefon: 047 777-652, 047/777-334, mob. 091 1777660 ili e-mail : ivanka.magdic@ka.t-com.hr, dz-slunj@ka.t-com.hr, dz.slunj@gmail.com
 
Dom zdravlja Slunj zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata/kandidatkinju!
Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja na internetskoj stranici Doma zdravlja!
poželjno iskustvo na radu u CEZIH-u

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SLUNJ
 • pismena zamolba: Plitvička 18 a, 47240 slunj