PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA


Radno mjesto


ZAGREB
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2019.
18.7.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
Traži se pripravnik
Na temelju Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Klasa: 023-03/19-01/99, Urbroj: 534-01/8-19-14 od 18.travnja 2019. godine, KB „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, objavljuju;
JAVNI NATJEČAJ
za prijem zdravstvenih radnika u radni odnos putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo za slijedeća radna mjesta:
1.  PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA - 1  izvršitelj
Uvjeti:
- završen preddiplomski studij sestrinstva - prvostupnik (VI stupanj)
Uz prijavu za natječaj treba priložiti:
- zamolba, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice), dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe), potvrdu o dužini trajanja obrazovanja, prosjek ocjena tijekom obrazovanja, potvrda o statusu branitelja ili osobe s invaliditetom, uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba                                                      
Navedena zapošljavanja se provode putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od 1 godine).
Preslike tražene natječajne dokumentacije ne moraju biti ovjerene, a nepotpune i  nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17) dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/
Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici Kliničke bolnice Dubrava - www.kbd.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici Kliničke bolnice Dubrava - www.kbd.hr .
Rok za podnošenje molbi s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta, dostavljaju se u roku od  8 dana od objave ovog poziva u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na adresu poslodavca: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška br. 6, s naznakom  «za javni natječaj».
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, a natječajnu dokumentaciju nakon završetka natječajnog roka kandidati mogu podići u roku od 30 dana u Kadrovskoj referadi.

Poslodavac


KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB
  • pismena zamolba: Avenija Gojka Šuška br. 6, 10040 Zagreb