MEDICINSKA SESTRA-MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


ZAGREB
11
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2019.
18.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
Klinička bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika u radni odnos
za radno mjesto:
3. Medicinska sestra-medicinski tehničar - 12 izvršitelja
Uvjeti:
- IV. stupanj, završena medicinska škola, Medicinska sestra koja je stekla temeljnu naobrazbu za medicinske sestre, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
zamolbu, životopis,domovnicu, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe), dokaz o stažu od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenima u matičnu evidenciju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17) dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/
Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici Kliničke bolnice Dubrava – www.kbd.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici Kliničke bolnice Dubrava – www.kbd.hr .
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidati primaju kao i psihološko testiranje.
Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objave, na adresu poslodavca: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška br. 6, s naznakom  «za natječaj». Obavijest o izboru bit će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, a natječajnu dokumentaciju nakon završetka natječajnog roka kandidati mogu podići u roku od 30 dana u Kadrovskoj referadi.

Poslodavac


KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB
  • pismena zamolba: Avenija Gojka Šuška br. 6, 10040 Zagreb