PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA


Radno mjesto


ZAGREB
13
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
10.7.2019.
18.7.2019.

Posloprimac


Viša ili prvostupanjska
1 godinu
Klinička bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika u radni odnos
za radno mjesto:
4. Prvostupnik/ca sestrinstva - 13 izvršitelja
Uvjeti:
- VI. stupanj, prvostupnica sestrinstva, dodiplomski studij sestrinstva, položen stručni ispit,jedna godina iskustva, dozvola za samostalan rad
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca.
Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
zamolbu, životopis,domovnicu, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe), dokaz o stažu od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenima u matičnu evidenciju, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N.121/17) dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/
Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici Kliničke bolnice Dubrava – www.kbd.hr.
Odluke o izabranim kandidatima javno će biti objavljene na internetskoj stranici Kliničke bolnice Dubrava – www.kbd.hr .
Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidati primaju kao i psihološko testiranje.
Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objave, na adresu poslodavca: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška br. 6, s naznakom  «za natječaj». Obavijest o izboru bit će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, a natječajnu dokumentaciju nakon završetka natječajnog roka kandidati mogu podići u roku od 30 dana u Kadrovskoj referadi.

Poslodavac


KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB
  • pismena zamolba: Avenija Gojka Šuška br. 6, 10040 Zagreb