MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR


Radno mjesto


MEČENČANI, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
3i smjene
Nema smještaja
U cijelosti
11.7.2019.
19.7.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • excel
 • word
 • powerpoint

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru
Nije važno
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedeći
 
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos jedne medicinske sestre-medicinskog tehničara   za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme   u ordinaciji obiteljske medicine Mečenčani.
Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:
 • završena srednja medicinska škola u trajanju od četiri ili pet godina
 • odobrenje za samostalni rad
 • poznavanje rada na računalu
  Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedeće dokumente
  ( u preslici ):
 • životopis
 • dokument o završenom stručnoj spremi
 • uvjerenje o položenom državnom-stručnom ispitu ( za četverogodišnje školovanje )
 • odobrenje za samostalni rad ( licenca )
 • domovnica
 • elektronički zapis o radnom stažu HZMO
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
   
  Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.), navedene na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
                  Kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
                  Kandidati/kandidatkinje koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaj mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
                  Poziv na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta biti će objavljen na Internet stranici Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr/
                  Kandidati/kandidatkinje koje ne pristupe testiranju i/ili razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima
                  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
                  O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku na Internet stranicama Doma zdravlja Sisak https://www.dz-sisak.hr/
                  Dom zdravlja zadržava pravo poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.
                  Prijave se podnose u pisanom obliku do 19. srpnja 2019. godine na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAK, Kralja Tomislava 1 s naznakom „ natječaj za medicinsku sestru “


Poslodavac


DOM ZDRAVLJA SISAK
 • pismena zamolba: kralja Tomislava 1, Sisak