SERVIR/KA - SPREMAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.7.2019.
22.7.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
Zagreb, Bolnička cesta 32
Objavljuje
OGLAS
za prijem u radni odnos
na određeno vrijeme
5. Servirka - spremačica - 1 izvršitelj
Uvjeti:
- osmogodišnja škola
- tečaj iz higijenskog minimuma
- probni rad je utvrđen u trajanju od mjesec dana
Prijavi treba priložiti:
• životopis
• presliku svjedodžbe o završenoj školi,
• potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf
Na oglas se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.
Prijave pošaljite poštom ili dostavite na adresu:
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE, Zagreb, Bolnička cesta 32.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama od petka 12. srpnja do ponedjeljka 22. srpnja 2019. godine.

Poslodavac


Klinika za psihijatriju Vrapče
  • pismena zamolba: Bolnička cesta 32, 10000 Zagreb