1. JAVNI POZIV

Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, 92/2005, 107/2007, 27/2008, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 37/2013, 38/2013, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/2017) i članka 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima (Narodne novine, 100/2011), a sukladno Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvo unutarnjih poslova za 2019. godinu, Klasa:112-01/19-06/2, Urbroj:511-01-156-19-8 od 20.05.2019.godine, Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje
JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
Ministarstvo unutarnjih poslova
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:

I. KABINET MINISTRA

1. Služba za odnose s javnošću
stručni/a suradnik/ica – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
- područje društvenih, humanističkih ili biotehničkih znanosti

2. Služba za protokol
stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

3. Služba za odnose s javnošću
stručni/a referent/ica fotograf/kinja – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- srednja strukovna škola

II. RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE

4. Služba za međunarodne poslove Civilne zaštite i pripremu projekata,
Odjel za pripremu projekata
stručni/a suradnik/ca za projekte - administrator – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih, prirodnih ili tehničkih znanosti   
    
5. Sektor za pripravnost i koordinaciju,
Služba za operativnu pripravnost, Odjel za pripravnost
stručni/a suradnik/ca za pripravnost – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti  

6. Sektor za pripravnost i koordinaciju, Služba za opremanje i razvoj,
Odjel za logističku potporu
stručni/a suradnik/ca za logistiku – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti  

III. POLICIJSKA AKADEMIJA

7. Policijska škola „Josip Jović“
nastavnik/ca stručnih predmeta – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, prirodnih ili humanističkih znanosti        

8. Visoka policijska škola
policijski/a službenik/ca – tajnik/ca Visoke policijske škole – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- diplomirani/a pravnik/ca ili magistar/rica prava

IV. CENTAR ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA „Ivan Vučetić“
        
9. Služba bioloških i kontaktnih vještačenja
stručni referent/ica – tehničar/ka laborant/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- srednja strukovna škola ili gimnazija

10. Služba kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja
stručni/a referent/ica – tehničar/ka laborant/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

11. Služba za osiguranje slijedivosti materijala vještačenja
administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola
- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)

V UPRAVA POLICIJE

12. Ured glavnog ravnatelja policije,
Služba za nadzor, unapređenje rada i razvoj policije
policijski/a službenik/ica za razvoj kadrovskih potreba – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, prirodnih, tehničkih ili humanističkih znanosti

13. Ured glavnog ravnatelja policije,
Služba za nadzor, unapređenje rada i razvoj policije
policijski/a službenik/ica za poslove opremanja policije – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, prirodnih, tehničkih ili humanističkih znanosti

14. Ured glavnog ravnatelja policije, Služba prevencije
policijski/a službenik/ica za prevenciju – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, prirodnih, tehničkih ili humanističkih znanosti

15. Ured glavnog ravnatelja policije,
Služba za stratešku međunarodnu policijsku suradnju
policijski/a službenik/ica za stratešku međunarodnu policijsku suradnju
– 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, prirodnih, tehničkih ili humanističkih znanosti

16. Služba za sigurnost cestovnog prometa,
Odjel za osposobljavanje vozača i tehničke preglede vozila
policijski/a službenik/ica za osposobljavanje vozača i tehničke preglede vozila
– 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- policijska škola, gimnazija ili srednja strukovna škola

17. Služba za sigurnost cestovnog prometa,
Odjel za sigurnost cestovnog prometa
policijski/a službenik/ica za sigurnost cestovnog prometa – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

18. Služba za javni red, Odjel za prevenciju  i metodologiju rada policije
policijski/a službenik/ica za zakonitost, taktiku i metodologiju rada policije
– 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

19. Zapovjedništvo Specijalne policije
daktilograf/kinja – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

20. Specijalna jedinica policije Rijeka
daktilograf/kinja – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

21. Specijalna jedinica policije Osijek
daktilograf/kinja – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

VI UPRAVA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

22. Služba za međunarodnu policijsku suradnju
policijski/a službenik/ica – prevoditelj/ica – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje humanističkih ili društvenih znanosti
- znanje engleskog jezika

VII UPRAVA ZA GRANICU

23. Služba za susjedne zemlje, Odjel za graničnu suradnju
policijski/a službenik/ica za graničnu suradnju – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

24. Služba za susjedne zemlje, Odjel za graničnu kontrolu
policijski/a službenik/ica za nadzor obavljanja poslova granične kontrole – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

25. Služba za nezakonite migracije, Odjel za izvršenje mjera
policijski/a službenik/ca za nezakonite migracije – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih ili humanističkih znanosti

26. Služba pomorske i aerodromske policije, Odjel pomorske policije
policijski/a službenik/ica za pomorsku policiju i graničnu kontrolu u lukama na moru – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

27. Prihvatni centar za strance
stručni/a referent/ica za higijensko-zdravstvene poslove – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- srednja strukovna škola

28. Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere
policijski/a službenik/ca za nadzor obavljanja poslova zaštite državne granice
– 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

29. Služba za zaštitu državne granice i kompenzacijske mjere
policijski/a službenik/ca za kompenzacijske mjere – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

VIII UPRAVA ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNE ODNOSE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE

30. Služba za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem EU,
Odjel za europske poslove
stručni/a suradnik/ca – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
- znanje engleskog jezika

31. Služba za europske poslove i pripremu predsjedanja Vijećem EU
Odjel za pripremu predsjedanja Vijećem EU
stručni/a suradnik/ca – 4 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
- znanje engleskog jezika

32. Služba za međunarodne odnose i mirovne misije, Odjel za međunarodne odnose
stručni/a suradnik/ca – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
- znanje engleskog jezika

33. Služba za međunarodne odnose i mirovne misije, Odjel za prevođenje
stručni/a suradnik/ca – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti
- znanje engleskog, njemačkog, francuskog ili drugog svjetskog jezika

34. Sektor za Schengensku koordinaciju i fondove EU, Služba za fondove EU,
Odjel za područje azila, migracija i integracije
stručni/a suradnik/ca – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

35. Sektor za Schengensku koordinaciju i fondove EU, Služba za fondove EU,
Odjel za područje granica i viza
stručni/a suradnik/ca – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

36. Sektor za Schengensku koordinaciju i fondove EU,
Služba za fondove EU, Odjel za područje policijske suradnje, prevencije i suzbijanja kriminaliteta te upravljanje krizama
stručni/a suradnik/ca – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

37. Sektor za Schengensku koordinaciju i fondove EU,
Služba za europsko zakonodavstvo
stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- magistar/rica prava

38. Sektor za Schengensku koordinaciju i fondove EU,
Služba za europsko zakonodavstvo
stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- magistar/rica prava

IX GLAVNO TAJNIŠTVO

39. Služba za uredske poslove
administrativna/a referent/ica – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola
- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)


X UPRAVA ZA LJUDSKE POTENCIJALE

40. Sektor za potporu
Služba za imovinsko - pravne postupke i radno pravne sporove,
Odjel za imovinsko – pravne postupke
stručni/a suradnik/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih znanosti

41. Sektor za potporu
Služba za imovinsko - pravne postupke i radno pravne sporove,
Odjeljak kancela
administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola
- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)

42. Sektor za potporu
Služba za imovinsko - pravne postupke i radno pravne sporove,
Odjel za imovinsko – pravne postupke
administrativni/a tajnik/ca – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

43. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala,
Odjel za planiranje i zapošljavanje
stručni/a suradnik/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih znanosti

44. Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
administrativni/a tajnik/ca – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XI UPRAVA ZA MATERIJALNO – FINANCIJSKE POSLOVE

45. Sektor za financije i proračun, Služba za računovodstvene poslove,
Odjel za računovodstvo
policijski/a tehničar/ka za poslove računovodstva – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

46. Sektor za financije i proračun, Služba za računovodstvene poslove,
Odjel za obračun plaća
policijski/a tehničar/ka za poslove obračuna plaća – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

47. Sektor za financije i proračun,
Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna,
Odjel za financijsko planiranje i analize
stručni/a suradnik/ica, – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- područje društvenih znanosti

48. Sektor za financije i proračun,
Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna, Odjel za izvršenje proračuna
policijski/a tehničar/ka za nadzor izvršenja proračuna – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

49. Sektor za nabavu, Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma,
ugovora i jednostavnu nabavu, Odjel za planiranje
policijski/a tehničar/ka – ekonom - nabavljač – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

50. Sektor za nabavu, Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu, Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu Ministarstva,
policijski/a tehničar/ka - ekonom - nabavljač – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

51. Sektor za nabavu, Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu, Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma i ugovora Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu policijski/a tehničar/ka – ekonom - nabavljač – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

52. Sektor za nabavu, Služba za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu, Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma i ugovora Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu
stručni/a suradnik/ca – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
- područje društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

53. Sektor za upravljanje nekretninama, Služba za uslužne poslove,
Odjel za energetiku i održavanje
viši/a policijski/a tehničar/ka za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

XII UPRAVA ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE

54. Sektor za upravne poslove, strance i državljanstvo,
Služba za upravne poslove, Odjel za promet i vozila
samostalni/a upravni/a referent/ica – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/1)
- područje društvenih znanosti

55. Sektor za upravne poslove, strance i državljanstvo,
Služba za upravne poslove, Odjel za prijavništvo i osobne isprave
samostalni/a upravni/a referent/ica – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/1)
- područje društvenih ili humanističkih znanosti

56. Sektor za upravne poslove, strance i državljanstvo,
Služba za upravne poslove, Odjel za postupak međunarodne zaštite
samostalni/a upravni/a referent/ica – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
- područje društvenih ili humanističkih znanosti

57. Sektor za upravne poslove, strance i državljanstvo,
Služba za upravne poslove, Odjel za Dublinski postupak
samostalni/a upravni/a referent/ica – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
- područje društvenih ili humanističkih znanosti

58. Sektor za upravne poslove, strance i državljanstvo,
Služba za upravne poslove,
Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
samostalni/a upravni/a referent/ica – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
- područje društvenih, humanističkih ili prirodnih znanosti

XIII POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

59. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel materijalno financijskih poslova (mjesto rada Bjelovar)
viši/a stručni/a referent/ica bilancista-konter – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti

60. Postaja prometne policije Bjelovar
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

61. Policijska postaja Čazna
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

62. Policijska postaja Bjelovar
administrativni/a referent/ica za evidencije – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XIV POLICIJSKA UPRAVA BRODSKO-POSAVSKA

63. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale (mjesto rada Slavonski Brod)
stručni/a referent/ica za kadrovske poslove – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

64. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel materijalno financijskih poslova (mjesto rada Slavonski Brod)
viši/a stručni/a referent/ica bilancista-konter – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti

65. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Slavonski Brod)
viši/a upravni/a referent/ica – 2 izvršitelja
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

66. Postaja prometne policije Slavonski Brod
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XV POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

67. Postaja granične policije Metković
administrativni/a referent/ica za evidencije – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

68. Postaja prometne policije Dubrovnik
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

69. Postaja granične policije Gruda
administrativni/a tajnik/ca – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

70. Policijska postaja Metković
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka - 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

71. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale (mjesto rada Dubrovnik)
stručni/a referent/ica za kadrovske poslove – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XVI POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

72. Policijska postaja Poreč
stručni referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

73. Postaja prometne policije Pula
stručni referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

74. Postaja prometne policije Rovinj
stručni referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

75. Policijska postaja Umag
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

76. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za upravne poslove,
Odjel za prijavništvo i osobne isprave (mjesto rada Pula)
upravni/a referent/ica za prijavništvo i osobne isprave – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

77. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca (mjesto rada Pula)
upravni/a referent/ica za državljanstvo, strance i azil – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XVII POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

78. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale (mjesto rada Karlovac)
viši stručni/a referent/ica za kadrovske poslove – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

79. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Odjel materijalno-financijskih poslova (mjesto rada Karlovac)
računovodstveni/a referent/ica likvidature – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

80. Policijska postaja Vojnić
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

81. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Odjel za tehniku (mjesto rada Karlovac)
viši/a policijski/a tehničar/ka programer/ka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine područje prirodnih ili tehničkih znanosti

82. Postaja prometne policije Karlovac
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XVIII POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

83. Policijska postaja Đurđevac
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

84. Policijska postaja granične policije Koprivnica
daktilograf/kinja u smjeni – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

85. Postaja prometne policije Koprivnica
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

86. Policijska postaja Križevci
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XIX POLICIJSKA UPRAVA KRAPINSKO-ZAGORSKA
87. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Zabok)
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

88. Služba zajedničkih i upravnih poslova,,
Odjel materijalno-financijskih poslova (mjesto rada Zabok)
računovodstveni/a referent/ica likvidature – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

89. Policijska postaja Pregrada
administrativni/a referent/ica za evidencije – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

90. Policijska postaja Klanjec
administrativni/a referent/ica za evidencije – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XX POLICIJSKA UPRAVA LIČKO-SENJSKA

91. Policijska postaja Korenica
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

92. Služba zajedničkih i upravnih poslova,,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Gospić)
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

93. Interventna jedinica policije (mjesto rada Gospić)
administrativni/a tajnik/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

94. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Gospić)
viši/a upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

XXI POLICIJSKA UPRAVA MEĐIMURSKA

95. Postaja prometne policije Čakovec
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

96. Policijska postaja Čakovec
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

97. Služba zajedničkih i upravnih poslova,,
Odjel materijalno-financijskih poslova (mjesto rada Čakovec)
računovodstveni/a referent/ica knjigovođa financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XXII POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO-BARANJSKA

98. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale,
Odjel za ljudske potencijale (mjesto rada Osijek)
viši/a stručni/a referent/ica za kadrovske poslove – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

99. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale,
Odjel za ljudske potencijale (mjesto rada Osijek)
stručni/a referent/ica za kadrovske poslove – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

100. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Služba materijalno - financijskih poslova,
Odjel financijskih poslova (mjesto rada Osijek)
računovodstveni referent/ica – knjigovođa financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

101. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Služba materijalno - financijskih poslova,
Odjel financijskih poslova (mjesto rada Osijek)
stručni/a suradnik/ica – analitičar/ka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
- magistar/rica ekonomije ili diplomirani ekonomist/ica

102. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca (mjesto rada Osijek)
viši/a upravni/a referent/ica za državljanstvo i strance – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

103. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za upravne poslove,
Odjel za prijavništvo i osobne isprave (mjesto rada Osijek)
upravni/a referent/ica za prijavništvo i osobne isprave – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XXIII POLICIJSKA UPRAVA POŽEŠKO-SLAVONSKA

104. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Požega)
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

105. Policijska postaja Pakrac
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

106. Služba zajedničkih i upravnih poslova, Odjel za tehniku (mjesto rada Požega)
policijski/a tehničar/ka za računalnu i EOP tehniku – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- srednja strukovna škola

XIV POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA

107. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za upravne poslove,
Odjel za prijavništvo i osobne isprave (mjesto rada Rijeka)
upravni/a referent/ica za prijavništvo i osobne isprave – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

108. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za upravne poslove, Odjel za prometne isprave (mjesto rada Rijeka)
upravni/a referent/ica za prometne isprave – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

109. Policijska postaja Crikvenica
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XXV POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

110. Policijska postaja Glina
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

111. Policijska postaja Kutina
upravni referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

112. Policijska postaja Petrinja
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

113. Policijska postaja Novska
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

114. Postaja granične policije Hrvatska Kostajnica
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XXVI POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA

115. Postaja prometne policije Split
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

116. Postaja granične policije Vrgorac
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

117. Postaja granične policije Imotski
viši/a upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

118. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za upravne poslove (mjesto rada Split)
administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola
- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)

119. Policijska postaja Brač
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

120. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranca (mjesto rada Split)
upravni/a referent/ica za državljanstvo i strance – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XXVII POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA

121. Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Šibenik)
administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola
- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)

122. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Odjel materijalno - financijskih poslova (mjesto rada Šibenik)
računovodstveni/a referent/ica – blagajnik/ca – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

123. Policijska postaja Knin
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

124. Policijska postaja Vodice
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

125. Postaja prometne policije Šibenik
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XXVIII POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA

126. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Varaždin)
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

127. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel materijalno-financijskih poslova (mjesto rada Varaždin)
računovodstveni/a referent/ica - knjigovođa financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

128. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel materijalno-financijskih poslova (mjesto rada Varaždin)
računovodstveni/a referent/ica - knjigovođa financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

129. Policijska postaja Varaždin
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XXIX POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA

130. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Virovitica)
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

131. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel materijalno-financijskih poslova (mjesto rada Virovitica)
računovodstveni/a referent/ica - knjigovođa financijskog knjigovodstva – 1 izvršitelj
 Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

132. Služba zajedničkih i upravnih poslova,
Odjel materijalno-financijskih poslova (mjesto rada Virovitica)
računovodstveni/a referent/ica – blagajnik/ca – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XXX POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

133. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Odjel za tehniku (mjesto rada Vinkovci)
viši/a policijski/a tehničar/ka prometne tehnike – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti

134. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Odjel za tehniku (mjesto rada Vinkovci)
viši/a policijski/a tehničar/ka za računalnu i EOP tehniku – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje prirodnih ili tehničkih znanosti

135. Postaja granične policije Ilok
administrativni/a referent/ica za evidencije – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

136. Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Vinkovci)
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

137. Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca,
Odjel za upravne poslove (mjesto rada Vinkovci)
administrativni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola
- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)

XXXI POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA

138. Postaja prometne policije Zadar
daktilograf/kinja u smjeni – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

139. Služba policije (mjesto rada Zadar)
daktilograf/kinja u smjeni – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

140. II Policijska postaja Zadar
daktilograf/kinja u smjeni – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

141. Služba upravnih poslova, državljanstva i statusnih pitanja stranaca,
Odjel za državljanstvo i statusna pitanja stranaca (mjesto rada Zadar)
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

142. Postaja granične policije Gračac
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

XXXII POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

143. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranca,
Odjel za statusna pitanja stranaca (mjesto rada Zagreb)
upravni/a referent/ica za strance – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

144. Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Služba za upravne poslove, Odjel za prometne isprave (mjesto rada Zagreb)
upravni/a referent/ica za prometne isprave – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

145. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale,
Odjel za ljudske potencijale (mjesto rada Zagreb)
stručni/a referent/ica za kadrovske poslove – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

146. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Služba za tehniku, Odjel za informatiku i komunikacije
viši/a policijski/a tehničar/ka za radio komunikacije – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje prirodnih ili tehničkih znanosti

147. Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova,
Služba za tehniku, Odjel za informatiku i komunikacije
viši/a policijski/a tehničar/ka za računalnu tehniku – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje prirodnih ili tehničkih znanosti

148. Policijska postaja Samobor
upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

149. Policijska postaja Sesvete
viši/a upravni/a referent/ica – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti

150. I. Postaja prometne policije Zagreb
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola

151. II. Postaja prometne policije Zagreb
stručni/a referent/ica za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj
Stručni uvjeti:
- gimnazija ili srednja strukovna škola


Obavezno je da kandidati/kinje ispunjavaju i uvjete propisane člankom 4. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, odnosno da:
a) je prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra/ice struke ili stručnog specijalista/ice ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika/ce struke ili sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima (nema više od jedne godine radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci);
d) ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1.Zakona o državnim službenicima.
Kandidati/inje moraju biti prijavljeni u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i smiju imati do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg su se obrazovale (ukoliko se ne radi o prvom zaposlenju).
Iznimno, za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/2007), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s odredbom članka 14. toga Zakona.
U prijavi na Javni poziv kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OiB, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) i redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.
Obrazac prijave nalazi se na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr.).
Uz ispunjeni obrazac prijave, a u kojemu je potrebno navesti sva radna mjesta iz javnog poziva za koja se prijavljuje, obavezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1. životopis,
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili svjedodžbe),
3. elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika)
4. dokaz državljanstva (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice)
5. preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).
Nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati/kinje su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Nakon utvrđivanja koji kandidati/kinje ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, te za koje se
ocijeni da na temelju, u prijavi iskazanih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije, u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, bit će pozvani na razgovor (intervju).
Nakon provedenog postupka i obavljenog razgovora (intervjua), odluku o izboru kandidata/kinje donosi ministar unutarnjih poslova.
O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti obaviješteni putem e -maila ili telefona.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima/kinjama.
Izabrani kandidati/kinje ne ostvaruju status državnog službenika/ce, ne zasnivaju radni odnos i ne primaju naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
S kandidatom/kinjom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33
s naznakom "za javni poziv“
Javni poziv će biti objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr.).

Rok 12.06.2019. - 21.06.2019.