RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA-PROJEKT "ZAŽELI PROMJENU!"


Radno mjesto


TROGIR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
25
 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2018.
16.11.2018.

Posloprimac


 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
 Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-441, od 21. rujna 2018. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0230, KLASA:910-04/18-07/213,URBROJ:524-06-02-01/1-18-1 Udruga tjelesnih invalida TOMS objavljuje
 
JAVNI NATJEČAJ


                    
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Udruzi tjelesnih invalida TOMS za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaželi promjenu! - Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja Grada Trogira te općina Marina, Okrug i Seget – radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom1. Broj traženih radnica: 25 osoba

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno - 24 mjeseca

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Trogira i općina Marina, Okrug i Seget

5. Opis poslova:
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

6. Kandidatkinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji HZZ-a s naglaskom na:
  • žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom,
  • žrtve trgovanja ljudima,
  • žrtve obiteljskog nasilja,
  • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji odgojnih zavoda i sl.,
  • liječene ovisnice o drogama,
  • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
  • pripadnice romske nacionalne manjine,
  • beskućnice,
  • majka s 3 i više malodobne djece,
  • majka ili član obitelji djeteta s teškoćama u razvoju,
  • majka djeteta oboljelog od malignih bolesti,
  • majka djeteta udovica,
  • samohrana majka.

7. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
 • zamolbu za posao (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o završenoj školi
 • potvrdu o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba (HZZ)
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidatkinje da je suglasna sa svim uvjetima natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja (Obrazac Izjave može se preuzeti u Udruzi tjelesnih invalida TOMS, Ribarska 3, Trogir) .
 
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na broj telefona 021/881324 ili u Udruzi tjelesnih invalida TOMS, Ribarska 3, Trogir.

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.
Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ili izjavu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.)

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatkinjom prijavljenom na natječaj.

Javni natječaj će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

Poslodavac

Poslodavac: Udruga tjelesnih invalida TOMS
 

Poslodavac


UDRUGA TJELESNIH INVALIDA TOMS
osobni dolazak: RIBARSKA 3, 21220 TROGIR