MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR


Radno mjesto


MIRKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
20 sati tjedno
 • 3i smjene
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
Bez naknade
20.9.2021.
31.10.2021.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu

Medicinska sestra/tehničar

 

Stručna sprema:

 • završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara

 

Posebni uvjeti:

 • odobrenje za samostalni rad

 

Opis poslova:

 • prati opće zdravstveno stanje korisnika koje obuhvaća promatranje i evidentiranje općeg izgleda, funkcionalnosti, promjene ponašanja i drugih pokazatelja zdravstvenih teškoća, a pojačano prati korisnika u pogoršanom stanju,
 • vrši neposredno pružanje zdravstvenih usluga – provođenje zdravstvene njege i medicinskih terapeutskih zahvata,
 • vrši mjerenje tlaka, pulsa, temperature, GUK-a, tjelesne težine i dr.
 • priprema korisnika za pregled te ide u pratnju pri ostvarivanju usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih zdravstvenih usluga,
 • surađuje s liječnikom obiteljske medicine i specijalistom psihijatrom te po potrebi radi s njima u ambulanti Doma,
 • aplicira primjenu parenteralne terapije uz prisustvo liječnika,
 • izrađuje popis za narudžbu lijekova i po potrebi vrši narudžbu lijekova,
 • poziva liječnika za hitne intervencije te pruža hitnu pomoć u okviru svoje osposobljenosti do dolaska liječnika,
 • brine se o održavanju higijene korisnika i primjeni mjera kontrole zaraze te provodi mjera sprečavanja intrahospitalnih infekcija,
 • odgovorna je za čistoću i urednost radnog prostora i opreme,
 • radi procjenu stanja rane, saniranje i previjanje,
 • sterilizira zavojni materijal i instrumente te vrši kontrolu sterilizacije,
 • primjenjuje i poučava tehnikama pravilnog postavljanja i pomicanja korisnika,
 • provodi mjere sprečavanja komplikacija dugotrajnog mirovanja u suradnji s fizioterapeutom,
 • uzima uzorke za laboratorijske pretrage, po potrebi mijenja katetere, ispire ih, daje klizmu i provodi ostale intervencije,
 • priprema i daje lijekove korisnicima po odredbi liječnika te kontrolira njihovo uzimanja,
 • sudjeluje u podjeli obroka korisnicima, po potrebi hrani korisnike i brine o dijetalnoj prehrani korisnika,
 • vrši prijem novog korisnika, (smještaj, kupanje, zbrinjavanje odjeće i ostalih osobnih predmeta korisnika), uzima osnovne podatke od člana obitelji ili skrbnika korisnika koji su potrebni za vođenje sestrinske dokumentacije,
 • vodi evidencije i dokumentacije sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
 • u nedostatku njegovatelja dužna je obavljati sve poslove iz njihova djelokruga rada,
 • stručno se usavršava putem literature i organiziranih edukacija od strane Komore medicinskih sestara,    
 • pruža podršku korisniku i članovima obitelji,
 • vrši njegu korisnika u terminalnoj fazi i zbrinjavanje umrlog korisnika,
 • nadzire rad njegovatelja i odgovorna je za kompletan rad u smjeni,
 • radi u smjenama
 • obavlja i druge poslove po nalogu vlasnice Doma, koji po svom ustrojstvu pripadaju ili su vezani za djelokrug rada,
 • za svoj rad odgovara vlasnici Doma.


Poslodavac


HODAK, obrt za usluge vl. Jasminka Hodak Ninković, Vinkovci, Glagoljaška 16
pisana zamolba: Mirkovci, Dunavska 110