DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA HITNE MEDICINE


Radno mjesto


KORENICA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
4
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
9.12.2019.
31.1.2020.
Terenski rad

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
5 mjeseci
Na temelju članka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije od 11. siječnja 2017. godine, KLASA: 023-08/17-01/01, URBROJ: 2125/76-17-06), Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, Gospić, raspisuje
 
NATJEČAJ za prijem u radni odnos u Zavodu za hitnu medicinu Ličko-senjske županije:
 
 
 1. Doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine
 
Mjesto rada: Korenica (4 izvršitelja)
Radni odnos: na neodređeno vrijeme
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
 
 • VSS – doktor medicine ili doktor medicine sa statusom specijalista hitne medicine,
 • odobrenje za samostalan rad hrvatske liječničke komore,
 • položen stručni ispit,
 • najmanje pet mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
 
Uz pisanu prijavu kandidat je dužan priložiti:
 
 • životopis,
 • osobnu iskaznicu (presliku s obje strane),
 • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca,
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrde poslodavaca, preslike ugovora o radu i sl.),
 • presliku diplome ili presliku diplome i dokaz o stečenom statusu specijalista hitne medicine,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu,
 • presliku odobrenja za samostalan rad od nadležne komore.
 
Isprave se prilažu u preslici, a izabrani kandidat je dužan dostaviti priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.
 
Prijave na natječaj dostaviti na adresu: Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, Vile Velebita 15, 53 000 Gospić, s naznakom natječaja na koji se kandidat prijavljuje, u roku od 8 dana od objave natječaja.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije
 • pismena zamolba: Vile Velebita 15, 53 000 Gospić