Pronađeno oglasa: 147 za pojam DOKTOR

rezultata po stranici:
  sortiranje:
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE
Mjesto rada: VUKOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
Rok za prijavu: 9.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: VUKOVAR
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA VUKOVAR
Rok za prijavu: 9.12.2020.
DOKTOR / ICA MEDICINE - SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE
Mjesto rada: DUBROVNIK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK
Rok za prijavu: 16.12.2020.
DOKTOR MEDICINE KLINIČKI CITOLOG / DOKTORICA MEDICINE KLINIČKA CITOLOGINJA
Mjesto rada: SVETA NEDELJA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: PRIVATNA SPEC. ORD. ZA KLINIČKU CITOLOGIJU
Rok za prijavu: 31.12.2020.
POSLIJEDOKTORAND / POSLIJEDOKTORANDICA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Mjesto rada: SLAVONSKI BROD
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Sveučilište u Slavonskom Brodu
Rok za prijavu: 30.12.2020.
POSLIJEDOKTORAND / POSLIJEDOKTORANDICA ZA INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI
Mjesto rada: SLAVONSKI BROD
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Sveučilište u Slavonskom Brodu
Rok za prijavu: 30.12.2020.
POSLIJEDOKTORAND / POSLIJEDOKTORANDICA ZA ZNANSTVENO PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
Mjesto rada: SLAVONSKI BROD
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Sveučilište u Slavonskom Brodu
Rok za prijavu: 30.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE, DR. MED. SPEC. OBITELJSKE MEDICINE
Mjesto rada: SISAK
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA SISAK
Rok za prijavu: 9.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 5
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 7.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE
Mjesto rada: NOVIGRAD PODRAVSKI
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 5.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE
Mjesto rada: RASINJA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 5.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: ĐURĐEVAC
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 5.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: SVETI IVAN ŽABNO
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 5.12.2020.
DOKTOR / DOKTORICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: KOPRIVNICA
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Rok za prijavu: 5.12.2020.
1. DOKTOR / ICA MEDICINE, SPECIJALIST / ICA INTERNE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD
Rok za prijavu: 7.12.2020.
2. DOKTOR / ICA OBITELJSKE / OPĆE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 4
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD
Rok za prijavu: 7.12.2020.
2. DOKTOR / ICA OBITELJSKE / OPĆE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 2
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD
Rok za prijavu: 7.12.2020.
3. DOKTOR / ICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD
Rok za prijavu: 7.12.2020.
3. DOKTOR / ICA DENTALNE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD
Rok za prijavu: 7.12.2020.
PROČELNIK / PROČELNICA ZAVODA ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU
Mjesto rada: SPLIT
Traženo radnika: 1
Poslodavac: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT
Rok za prijavu: 5.12.2020.
3. DOKTOR / ICA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 2
Poslodavac: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Rok za prijavu: 7.12.2020.
2. DOKTOR / ICA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Rok za prijavu: 7.12.2020.
9. DOKTOR / ICA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ KARDIOLOGIJE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Rok za prijavu: 7.12.2020.
1. DOKTOR / ICA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ ABDOMINALNE KIRURGIJE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Rok za prijavu: 7.12.2020.
16. DOKTOR / ICA MEDICINE NA SPECIJALIZACIJI IZ ONKOLOGIJE I RADIOTERAPIJE
Mjesto rada: ZAGREB
Traženo radnika: 1
Poslodavac: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Rok za prijavu: 7.12.2020.