ADMINISTRATIVNI/A TAJNIK/ICA


Radno mjesto


BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
6.11.2019.
14.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

2 godine
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta III. vrste – administrativna tajnica/tajnik, u radnom odnosu na određeno vrijeme (zamjena za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca, u Zavodu za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa (pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu):
- SSS (srednja škola 4 godine – društvenog smjera);
- najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;
- poznavanje jednog svjetskog jezika;
- znanje rada na računalu;
- probni rad 2 mjeseca.

Prijavi treba priložiti:
1. životopis s preslikom domovnice i rodnog lista;
2. presliku svjedodžbe;
3. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO);
4. dokaz o znanju rada na računalu;
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se provjera znanja rada na računalu te razgovor radi provjere stručnih znanja i sposobnosti. Ako pozvani kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Prijava se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja.             
Prijava se dostavlja na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi- za natječaj (administrativna tajnica/tajnik).
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave mogu podnositi osobe oba spola.

Poslodavac


HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI
  • pismena zamolba: Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, Zagreb