ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE


Radno mjesto


JALŽABET, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
2
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Predškolski odgoj
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potreban položen stručni ispit; DA
1 godinu
Opis poslova: rad s djecom u mješovitoj skupini.

Za prijavu na natječaj dostaviti presliku sljedećih dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike): zamolbu, kratki životopis, presliku diplome, potvrdu o položenom stručnom ispitu te dokaz o nekažnjavanju.

Sve osobe koje se pozivaju na pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) trebaju dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji - navedene na stranici ministarstva branitelja, na linku:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Poslodavac


Dječji vrtić POTOČIĆ
  • pismena zamolba: Dječji vrtić POTOČIĆ, Potok 16, 42203 Jalžabet