ADMINISTRATIVNI/A SLUŽBENIK/CA


Radno mjesto


VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
6
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Nije važno
                                          JAVNI POZIV
 
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa nezdravstvenih radnika (m/ž), u svrhu stjecanja prvog radnog iskustva, za sljedeća zanimanja:
 
- ekonomski tehničar ili gimnazijalac: 6 izvršitelja,
            Uvjet: SSS/završena srednja ekonomska škola ili gimnazija u trajanju od četiri godine.
 
Uz prijavu na javni poziv pristupnici su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
- zivotopis,
- domovnicu,
- diplomu / svjedodžbu o završenom obrazovanju,
- presliku osobne iskaznice,
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dužini statusa prijavljene nezaposlene osobe.
 
Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta javnog poziva kandidati su dužni dostaviti u roku 8 dana od dana objave javnog poziva u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu:

Opća bolnica Virovitica
« Javni poziv – stručno osposobljavanje»
Ljudevita Gaja 21 33 000 Virovitica

 
Kandidati koji dostave preslike dokumenata, originale su dužni dostaviti na uvid prilikom odaziva na razgovor.
Na javni poziv se u skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) mogu javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na javni poziv pristupnici javnog poziva daju suglasnost da Opća bolnica Virovitica kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Opća bolnica Virovitica može u sklopu provedbe selekcije kandidata provesti intervju sa kandidatima koji ispunjavaju sve tražene uvjete javnog poziva i koji dostave potpunu i pravovremenu dokumentaciju te zadržava pravo poništenja javnog poziva u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


OPĆA BOLNICA VIROVITICA
  • pismena zamolba: Lj. Gaja 21, Virovitica