MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIČAR


Radno mjesto


LOVRAN, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • 2 smjene
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
27.3.2020.
3.4.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
1 godinu
OPIS POSLA: Njega i skrb za pacijente u Klinici za ortopediju Lovran.
Probni rad 2 mjeseca.


 
Na temelju čl. 24. st. 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („NN“, br. 128/17, 47/18 i 123/19) i suglasnosti Ministarstva zdravstva, klasa: 100-01/20-03/18, urbroj: 534-04-1-1/5-20-04 od 9. ožujka 2020.g., objavljujem
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno, puno radno vrijeme
 
Medicinska sestra - tehničar – 1 izvršitelj
Uvjeti:
-  završena srednja škola za medicinske sestre (SSS)
-  odobrenje za samostalan rad
- 1 (jedna) godine radnog iskustva
Probni rad 2 mjeseca
Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni dostaviti:
– zamolbu
– životopis
– preslik svjedodžbe
– preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu
– preslik odobrenja za samostalan rad (licenca)
– dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– preslik domovnice ili osobne iskaznice.
Preslike dokaza o ispunjavanju uvjeta ne moraju biti ovjerene od strane javnog bilježnika. Prije sklapanja ugovora o radu moraju se na uvid donijeti izvornici dokaza.
Rok za podnošenje prijava i dokaza o ispunjavanju uvjeta je 8 dana od dana objave natječaja u              „ Narodnim novinama“..
Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
Klinika za ortopediju Lovran, Šetalište maršla Tita 1, 51415 Lovran, s napomenom:
 „ Zamolba za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme - ne otvarati “.
O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, objavom na web stranici Klinike za ortopediju Lovran:  http://www.orto-lovran.hr/
Pravo podnošenja prijave imaju osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („NN“, br. 82/08 i 69/17).
II. Natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“ pri Zavodu za zapošljavanje i na web stranici Klinike za ortopediju Lovran
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 

Poslodavac


KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN
  • osobni dolazak: KADROVSKA SLUŽBA KLINIKE ZA ORTOPEDIJU LOVRAN
  • pismena zamolba: M. Tita 1, Lovran