NJEGOVATELJ/ICA ZA PROGRAM PODRŠKE U LOKALNOJ ZAJEDNICI


Radno mjesto


ZAGREB
2
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
12.6.2019.
21.6.2019.

Posloprimac


Završena osnovna škola
3 mjeseca
Opis poslova: obavlja kućne poslove u kući  korisnika (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova, održava osobnu higijenu u  u kući korisnika, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (pratnja liječniku, izvođenje korisnika u šetnju..), vodi evidencijsku listu pruženih usluga itd.
Priložiti:
1. kratak životopis
2. molbu
3. dokaz o završenoj osnovnoj školi i tečaj za njegu (preslika svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi i preslika uvjerenja o završenom tečaju za njegu).
4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a
Kandidati koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koji posebni propisi propisuju za ostvarivanje toga prava.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje prava dostupan na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Poslodavac


Dom za starije osobe MEDVEŠČAK ZAGREB
  • pismena zamolba: Trg Drage Iblera 8